Single Blog

Na sarajevskom aerodromu i u Gacku sprijeeno krijumarenje ljudi

亚博能提现吗

Slu?

beniciJedinicegrani?

nepolicijeTrebinje11。

7。

2018。

godinesprije?

ilisukrijum?

arenjedvojicestranihdr?

avljanakojinisuposjedovaliidentifikacionedokumente。

Urazgovorusna?

imslu?

benicimaizjavilisudadolazeizRepublikeTurske。

OtkrivenisukontrolomGolfa,bh。

nacionalnihoznaka,ugrani?

nompojasunapodru?

juGacka。

VozilomjeupravljaoD。

K。

(1980。

),dr?

avljaninBosneiHercegovine,kodkojegjena?

enaimanjakoli?

inaopojnedrogemarihuana。

Premanaredbitu?

iocaTu?

ila?

tvaBiH,zbogpostojanjaosnovasumnjedajepo?

iniokrivi?

nodjelo?

krijum?

arenjeljudi“D。

K。

jeli?

enslobode,iprotivnjegabit?

edostavljenizvje?

tajovojinstituciji。

Voziloidrugidokaznimaterijalisuprivremenooduzeti。

Stranidr?

avljanisuuskladusaZakonomostrancimaprekr?

ajnoprocesuiraniipredatipripadnicimaSlu?

bezaposlovesastrancima。

Istogadana,ukruguMe?

unarodnogaerodromaSarajevoslu?

beniciGrani?

nepolicijeBiHli?

ilisuslobodedr?

avljaninaRepublikeTurskeA。

F。

(1976。

)zbogpostojanjaosnovasumnjedajepo?

iniokrivi?

nodjelo?

krijum?

arenjeljudi“。

Naime,operativnimradomslu?

beniciGPBiHdo?

lisudosaznanjadaseA。

F。

dovodiuvezuskrijum?

arenjemljudi,a11。

7。

2018。

sprije?

enjeupoku?

ajukrijum?

arenjadr?

avljaninaTurske,kojijeujutarnjimsatimanasarajevskiaerodromstigaoletomizIstanbula。

Odoga?

ajujeobavije?

tentu?

ilacTu?

ila?

tvaBiH。

Utokujedaljnjiradnaovomslu?

aju。

Booking。